"Hindi siya kagandahan, pero siya ang nagpapaganda ng buhay ko"
Cross Sandford (via brokenwordsandpromises)

(Source: lifeoncircle)Shooting Star ♥